Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Zorgbijdrage wordt hoger bij vermogende oudere! Ongewenst of onbedoeld? U mag het zeggen.

Voor 2016 heeft het Kabinet  de Ouderentoeslag laten vervallen. Dit betekent dat ouderen die zorg krijgen eerder en meer voor deze zorg moeten gaan betalen! Immers zorgde de toeslag ervoor dat bij een laag inkomen (AOW eventueel aangevuld met een klein pensioen)  de oudere meer vermogen mocht hebben alvorens te worden belast met inkomstenbelasting én dus ook minder hoefde bij te dragen aan de zorg (de AWBZ; nu Wet Langdurige Zorg of de Wmo).

Een voorbeeld: Moeder is de langstlevende. Vader is reeds in 2003 overleden en alle kindsdelen zijn pas na het overlijden van moeder opeisbaar. Er is slechts een klein aanvullend pensioen van vader. Het huis dat ze samen hebben gekocht in 1968 is door hard werken helemaal afbetaald (hypotheekvrij). Waar moeder (als langstlevende) in 2015 na de verkoop van het ouderlijk huis nog € 35.000 op de bankrekening mocht hebben zonder de hoge zorgbijdrage te hoeven betalen, is dat in 2016 nu nog maar € 24.000.  Indien moeder (als langstlevende) ook nog de kindsdelen op de spaarrekening heeft betalen de kinderen dus mee aan de zorg voor moeder.

Ongewenst of onbedoeld? U mag het zeggen. Wilt u voorkomen dat er veel moet worden betaald en dat de kinderen in feite meebetalen als gevolg van het erfrecht?

Vraag naar de mogelijkheden bij notaris Verhoeks of lees op deze website het artikel over AWBZ.

Gerelateerde artikelen