Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Hypotheken

Hypotheken

hypotheek1

Indien u eigenaar bent van onroerend goed, of een schip (vliegtuig?) kunt u de waarde “belenen” met een hypotheek. De bank regelt dan de offerte; de geldleningsovereenkomst met u en vraagt u zekerheid te geven dat u de lening ook daadwerkelijk terugbetaalt onder de voorwaarden die u met de bank bent overeen gekomen. Die zekerheidstelling gaat middels een hypotheekakte die een notaris moet opstellen en met u zal onderteken, waarna de inschrijving door het kadaster in de openbare registers de hypotheekvestiging voltooid. De notaris zal vaak de gehele financiële transactie verzorgen, dus ook een oude hypotheek aflossen, deze doorhalen op het kadaster en alle betalingen verrichten die met de hypotheek samenhangen.
In het woud van hypotheken is uw hypotheekadviseur natuurlijk zeer belangrijk, maar de juridische verhoudingen met de financier worden verzorgd door de notaris. Hij kan u ook uitleggen welke bepalingen gelden en zal u wijzen op uw verplichtingen, uw rechten en wat er kan gebeuren indien u uw verplichtingen niet meer kunt nakomen. Niet altijd een even leuk verhaal, maar wel belangrijk voor u om te weten.

Met schaalvergroting en kostenbeheersing is er helaas zeer veel kennis verloren gegaan bij instellingen als het kadaster en de banken. Daarom is het steeds belangrijker dat uw notaris die kennis nog wel heeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan door een verkeerd advies, valse voorlichting of een gebrekkige behandeling door “knoppendrukkers”.

Om een gemiddelde “standaard” hypotheek te verzorgen zijn zo’n 200 verschillende (controle-)handelingen benodigd en aan de notaris opgelegd bij wet- en regelgeving. De notaris wordt periodiek gecontroleerd of hij deze handelingen wel allemaal en juist verricht. Zo weet u dat uw hypotheek door de notaris correct wordt verzorgd. Maar dat doet elke notaris. Voor u is natuurlijk van belang dat de eventuele ontstane problemen worden opgelost, de stukken op tijd worden verzorgd, de afspraken worden nagekomen en het moment aan tafel waardevol is. De notaris kan u nogmaals alles uitleggen, uw vragen beantwoorden, aanpassingen doorvoeren en zal u pas vragen uw handtekening onder de akte te plaatsen indien u geheel akkoord bent. Hij zal u waarschuwen indien u meer verplichtingen worden opgelegd dan gebruikelijk, of indien zaken niet correct verlopen. Dát zijn nou net de accenten die Notariskantoor Verhoeks bewaakt en in iedere zaak probeert waar te maken.
Geeft u ons dat vertrouwen? Velen gingen u al voor.

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel 0223 – 611180.