Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Stichting en vereniging

Stichting en vereniging

stichtingvereniging

Deze rechtspersonen zijn heel verschillend.
Zo kent de stichting een doel, waarvoor alle middelen van de stichting dienen te worden ingezet. Het doel is na vaststelling daarvan in de oprichtingsakte niet meer (ingrijpend) te wijzigen. Het kapitaal van de stichting kan slechts worden gebruikt ten behoeve van het (bereiken van) het doel en het bestuur van de stichting dient daarvoor zorg te dragen. De stichting kent als orgaan in beginsel alleen een bestuur, bestaande uit 1 of meerdere personen. Dit bestuur mag vervolgens de middelen van de stichting niet onttrekken ten behoeve van zichzelf; er bestaat een uitkeringsverbod.
De vereniging is een democratie. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en het doel bestaat in beginsel altijd in de behartiging van de belangen van de leden. Naast de ledenvergadering bestaat het bestuur, die veelal uit de leden wordt verkozen. Het bestuur bepaalt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging, onder controle van de leden. Daarbij zijn de leden gerechtigd tot het vermogen van de vereniging.

Veelal zijn regels rond aansprakelijkheid, subsidie of andere bijdrage, of het kanaliseren van een gemeenschappelijk belang de aanleiding om een stichting of vereniging op te richten. Daarin is de centrale voorvraag: wat wens je te bereiken? Met uw antwoord op deze vraag gaat notaris Verhoeks vervolgens voor u aan de slag. Hij weet dan immers welke statuten gewenst zijn en zal de stichting of vereniging in samenspraak met u nader vormgeven. Dit wordt vervolgens afgerond met de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel, zodat u aan de slag kunt.

Ook bij wijzigingen in de statuten van de vereniging of stichting kan notaris Verhoeks u adviseren, de benodigde besluitvorming begeleiden en de akte van statutenwijziging opmaken. Hij zal daarbij pro-actief te werk gaan, immers weet de notaris als geen ander welke oplossingen kunnen worden geboden.

Daarnaast kan een vereniging of stichting natuurlijk ook ophouden te bestaan. We spreken dan van een ontbinding van de rechtspersoon. De procedures die daarvoor gelden staan deels in de statuten en deels in de wet. Laat notaris Verhoeks u vroegtijdig adviseren over een stappenplan, opdat de ontbinding vervolgens vlot en vlekkeloos kan verlopen.

Voor de Belastingdienst gelden specifieke regels om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling. Onder voorwaarden kan de stichting worden geoormerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De voorwaarden wijzigen elk jaar door aanscherpingen. Notaris Verhoeks heeft ruime ervaring met het oprichten van ANBI’s, waar u gebruik van kunt maken.

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel 0223 – 611180.

Cookie monster verklaring

Wij serveren verschillende soorten cookies om u zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Mocht u ze niet allemaal lusten dan kunt u dat aangeven bij instellingen.

Privacy policy | Sluit
Instellingen

Cookie monster verklaring

Bewerk uw cookie voorkeuren hieronder indien gewenst.

This consent may be removed or used for testing. It is here for demonstration purposes.

Bekijk details.
Vergeet van welke cookies ik houd. Gewist!