Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Notarisopinie.nl

Snel, duidelijk,  eenvoudig. 

Heb je ook wel eens behoefte aan een extra  advies of een “second opinion” van een notaris? Notarisopinie is wellicht de oplossing om daar wat mee te doen. Vraag de Notariële opinie daarom nu vrijblijvend aan!

Waarom?
 • Je vraagt je wel eens af of je alles goed hebt geregeld. Ook met nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt het gevoel dat niet alles klopt.
 • Je wilt gewoon meer weten van een onderwerp om een betere beslissing te kunnen nemen.
 • Je wilt iets nu gecontroleerd hebben zodat het later geen probleem wordt.
 • Je vraagt jezelf af: “wat staat daar nu eigenlijk?”
 • Je wilt gewoon advies met een simpele uitleg.

En natuurlijk heb je alle ontwikkelingen in je leven niet helemaal in de hand, maar je kunt wel veel zelf bepalen. Houd daarom  je positie tegen het licht en voorkom daarmee ongewenste verrassingen.

Hoe?

Stap 1: Inventarisatie

 •  je geeft aan wat je wilt weten
 • we selecteren welke gegevens we nodig hebben voor het antwoord
 • we vragen je deze gegevens te verstrekken of vragen dit (zo nodig en zo mogelijk) bij anderen op
 • we hebben zoveel mogelijk contact via e-mail en telefoon, waar nodig en/of gewenst is er een persoonlijk gesprek

Stap 2: Beoordeling en Analyse

 • uitgaande van de informatie uit de Inventarisatie maken we een opdrachtbeschrijving waarover de Notarisopinie zal gaan, die ter ondertekening aan je wordt aangeboden
 • afhankelijk van de inhoud van de gewenste Notarisopinie is een persoonscontrole benodigd die door ons of door een andere notaris (dicht bij jou in de buurt) kan worden uitgevoerd
 • door toepassing van onze (wets)kennis en door onderzoek gaan we antwoord geven op de vragen die in jouw Notarisopinie zijn gesteld
 • je wordt op de hoogte gebracht van de tijd die we denken nodig te hebben om jouw Notarisopinie te maken

Stap 3: Rapportage

Je ontvangt een rapport van de notaris waarin staat beschreven:

 • een opsomming van de gegevens waarop de Notarisopinie is gebaseerd
 • de bevindingen uit de Beoordeling en Analyse
 • de opties die er zijn en wat dat betekent voor jou
 • de vervolgstappen die eventueel genomen kunnen worden
 • een advies

Er wordt contact met je opgenomen of je alles in de Notarisopinie hebt begrepen, waarbij je eventueel aanvullende vragen kunt stellen of nog iets kunt bespreken.

Wat?

Door algemene brede kennis op notarieel gebied kunnen we jouw gehele situatie doorlichten. Niet gehinderd door de natuurlijke grenzen aan kennis en kunde  door specialisering in het notariaat, helpen we je om de nodige verbanden te leggen. In normale duidelijke taal zal je uitgelegd krijgen welke aandachtspunten er zijn, zodat je daarmee beter persoonlijke beslissingen kunt nemen. Je kunt immers pas de juiste beslissing nemen, als je het geheel kunt overzien en kennis hebt van de opties die er zijn.

Dat is wat de Notarisopinie voor je kan doen. Een beoordeling van een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, persoonlijk en op maat.
Vraag de Notarisopinie daarom nu vrijblijvend aan via het contactformulier of bel 0223 – 611180.

Kostenindicatie

Er is al een Notarisopinie voor  € 200,– inclusief BTW en kosten. De kosten van de Notarisopinie worden weer verrekend indien je een vervolgopdracht aan de notaris geeft.