Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

Flex-BV

Flex-BV

flex_artikel

Het nieuwe BV-recht

Op 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving is van toepassing op zowel bestaande als nieuw op te richten besloten vennootschappen. Het is dus niet zo dat een Flex-BV een “soort” besloten vennootschap is. De wet voor besloten vennootschappen is gewijzigd waardoor er minder vastgestelde regels zijn en er meer vrijheid is om de statuten van de BV de gewenste inhoud te geven.

Wat is een BV?
Een besloten vennootschap (BV) is een rechtspersoon waarin een onderneming kan worden gedreven. Bij een rechtspersoon zijn de directeur en de aandeelhouder(s) in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Waarom is het BV-recht aangepast?
De regering wil het voor ondernemers gemakkelijker maken een BV op te richten. Voor de oprichting zijn onder het nieuwe recht minder formaliteiten nodig. Verder zorgt meer flexibiliteit bij inrichting van de interne organisatie voor een betere aansluiting op de ondernemerspraktijk. Zo wordt de BV een aantrekkelijker rechtsvorm voor startende ondernemers.

Maar ook voor bestaande bedrijven is het interessant om het nieuwe BV-recht onder de loep te nemen. Statuten kunnen gemakkelijk worden aangepast, zodat ondernemers met een bestaande BV ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het BV-recht?

Minder formaliteiten bij oprichting

• Afschaffing van het verplichte startkapitaal van 18.000 euro: één eurocent is voldoende
• Bank- of accountantsverklaring is niet meer nodig

Meer vrijheid bij de inrichting van de statuten
• Het is mogelijk aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht uit te geven
• Blokkeringsregeling of vrije overdracht van aandelen of juist maatwerk mogelijk
• Eenvoudiger regeling voor besluitvorming buiten vergadering

Meer verantwoordelijkheden voor bestuur
• Bestuur moet goedkeuring verlenen aan uitkeringen
• Toets bij iedere uitkering of de BV de opeisbare schulden kan blijven betalen
• Bestuur (en aandeelhouders) aansprakelijk bij onterechte uitkering.

Ik heb één of meer BV’s; moet ik mijn statuten laten aanpassen?

Een veelvoorkomend misverstand onder ondernemers is dat de flex-BV een rechtsvorm is naast de bestaande BV. Het nieuwe BV-recht geldt voor alle BV’s.
Het is niet noodzakelijk om uw statuten aan te passen na inwerkingtreding van de nieuwe wet. Er gaat niets fout als u niets doet. Juist om verplichte extra kosten te voorkomen is de nieuwe wet zo opgezet dat dat niet nodig is. Dat neemt niet weg dat uw statuten knellende bepalingen kunnen bevatten waar u misschien liever van af zou willen en die onder de nieuwe wet kunnen worden geschrapt. Ook biedt de wet nieuwe keuzemogelijkheden, waar u misschien graag gebruik van zou willen maken. Over dat alles kunt u natuurlijk advies vragen aan notaris Verhoeks en met hem uw mogelijkheden verkennen.

Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap. Is de BV iets voor mij?
Dit is afhankelijk van uw ondernemerssituatie. Belangrijke factoren zijn de risico’s, aansprakelijkheid en belastingen. Voordelen van de (flex-)BV zijn:
• De aansprakelijkheid is beperkt tot uw kapitaalinbreng
• Er is een juridische scheiding tussen ondernemings- en privé-vermogen
• U kunt statuten precies naar uw behoeften op maat laten maken
• U heeft geen startkapitaal van 18.000 euro en geen bank- of accountantsverklaring meer nodig

Wat vindt notaris Verhoeks ervan?
Het nieuwe BV-recht geeft veel kansen maar ook enkele bedreigingen. De aansprakelijkheid die er al was op grond van rechtspraak is nu verankerd in de nieuwe wet. Tot dusver niets nieuws, alleen wordt u er nu expliciet op gewezen door de wet. Zorg daarom dat de besluiten tot het doen van uitkeringen goed zijn gemotiveerd en aangeven dat u bij dividend aan aandeelhouders die uitkeringstoets hebt uitgevoerd.  Denk ook aan de benodigde balanstest.

De nieuwe wet dwingt alles goed te noteren in het aandeelhoudersregister. Omdat er nog (steeds) geen Centraal (digitaal) Aandeelhoudersregister is zwerven er overal losse aandeelhoudersregisters per BV. Dit zijn de meest gezochte stukken bij de BV en deze worden helaas lang niet altijd gevonden. Zorg er dus voor dat het register geheel is bijgehouden en beschikbaar is, dit voorkomt aansprakelijkheid. Bedenk ook dat de wet vordert dat nu veel meer wordt ingeschreven dan voorheen en dat je daarvoor maar één jaar de tijd hebt om dat te verzorgen.
Bedenk dat de ruimte in de nieuwe wet ook ruimte geeft tot onbedoelde problemen. Notaris Verhoeks weet waar de valkuilen zitten en kan ze voorkomen of gecontroleerd laten dichtklappen. Hij vertelt u graag over nieuwe eigenaardigheden als de “persoonsgebonden niet-gebondenheid”, de “onmogelijke of uiterst bezwaarlijke overdraagbaarheid van aandelen”, en de problemen van het “regresrecht van de bestuurder op de aandeelhouders”. Zijn er certificaten van aandelen uitgegeven in het verleden dan is het van belang of deze “bewilligd” zijn.

Genoeg redenen om eens gebruik te maken van een door notaris Verhoeks aangeboden gratis statuten-scan. Maakt u een afspraak?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel 0223 – 611180.