Verhoeks Notaris | Den Helder

Heldere taal een duidelijk verhaal

UBO-register vanaf januari 2020

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. Notaris Verhoeks is niet enthousiast over de komst van dit register omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn. Notaris Verhoeks vindt dat wel eens vaart mag worden gemaakt met een Centraal Digitaal Aandeelhoudersregister, die al jaar geleden door de KvK zou worden verzorgd, maar nog steeds niet beschikbaar is. In deze moderne tijd is het absurd dat bij vennootschappen nog steeds gewerkt wordt met per vennootschap een apart register. Een register dat altijd zoek is of niet goed wordt bijgehouden. Juist in deze tijd en ten behoeve van het signaleren van mogelijk misbruik zijn betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders nodig.

Op grond van de richtlijn zijn de lidstaten van de EU echter verplicht tot het instellen van een UBO-register. Cliënten zitten er veelal niet op te wachten dat zichtbaar wordt wie uiteindelijk de rechthebbende is van het kapitaal van vennootschappen. Het is bovendien een openbaar register dus iedereen kan zien hoeveel geld je hebt in de BV.

Nog merkwaardiger is dat in deze tijd van privacy en een AVG van diezelfde EU, de privacy-waakhond Autoriteit Persoonsgegevens geen enkele opmerking plaatst bij het UBO-register (openbaar register en geen privacy), maar wel bezwaren heeft bij het Centraal Digitaal Aandeelhoudersregister (besloten register en dus privacy).

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Bij vennootschappen gaat het – kort gezegd – om meer dan 25 procent van de aandelen of de stemrechten dan wel om feitelijke zeggenschap. Notarissen zijn verplicht cliënt-onderzoek te verrichten en dienen dus onder andere vast te stellen wie UBO is. Maar die vaststelling gebeurt gek genoeg op basis van een eigen-verklaring van een cliënt en als er geen UBO aanwezig is dan moet een leidinggevende worden aangewezen. Met een Centraal Digitaal Aandeelhoudersregister zou de notaris veel beter kunnen controleren wie de uiteindelijke beleidsbepaler is en is een vaststelling gebaseerd op kennis en waarheid in plaats van ‘een opgave’.

Gerelateerde artikelen