Verhoeks Notaris

Heldere taal een duidelijk verhaal

Wijziging voorwaarden bij Anbi-instellingen

In de statuten van goede doelen die gerangschikt zijn door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) moest steeds worden opgenomen dat een uitkering van een overschot na ontbinding van de rechtspersoon moest worden aangewend aan een andere Anbi met een soortgelijke doelstelling. Omdat er geen kaders zijn wat dan een soortgelijke doelstelling mag betekenen, is besloten deze eis te laten vervallen. Voortaan zal dan voldoende zijn dat het aan een andere Anbi toekomt.

Wilt u weten en laten controleren of uw statuten nog overeenkomstig de eisen zijn? Vraag notaris Verhoeks om een opinie.

Gerelateerde artikelen