“Wie van de drie” publiekscampagne levenstestament

Onder de naam ‘Wie van de drie’ start de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuwe publiekscampagne. Centraal in de campagne staat het levenstestament, waarin u kunt aangeven wie voor u beslissingen neemt als u dit zelf niet meer kunt.

Het doel van de campagne is mensen te laten nadenken over hun eigen situatie of die van hun naasten. De campagne biedt daarnaast handvatten om deze soms lastige situatie bespreekbaar te maken. Notaris Verhoeks uit Den Helder biedt een gratis oriënterende bespreking aan om het levenstestament toe te lichten.
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde besluiten te nemen. Dit leidt vaak tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie of in de omgeving. Zo ver hoeft het niet te komen.

Meer informatie op onze dienstenpagina: levenstestament

Vertrouwen

Een van de eerste stappen bij het opstellen van een levenstestament is nadenken wie u in vertrouwen wilt nemen en wat diegene namens u allemaal mag doen. Het gaat daarbij om vragen als: Wie mag namens mij bankzaken regelen? Wie neemt straks mijn medische beslissingen? Of wie zorgt er voor mijn huisdier als ik dat zelf niet meer kan? Wat u aan wie toevertrouwt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De campagne maakt daarom aan de hand van voorbeelden inzichtelijk welke levensvragen beantwoord moeten worden en wie hiervoor een goede belangenbehartiger zou kunnen zijn.

In het levenstestament kunnen twee volmachten worden opgenomen: een voor iemand die de zakelijke belangen gaat behartigen en een voor iemand die zorgt voor de persoonlijke en medische zaken. Beide volmachten kunnen ook aan dezelfde persoon of personen worden verleend. Het levenstestament is in 2010 ontwikkeld door de Estate Planners in het Notariaat. Dit is een groep notarissen die zich actief bezighoudt met het (fiscaal) vriendelijk overdragen van vermogen.

Wie van de drie geeft u het vertrouwen? Online brochure

Checklist: Levenstestament

Videomateriaal : Levenstestament, Volmacht en Dementie en dan?

Meer informatie: www.wievandedrie.nl

Heb je alles al geregeld?
Maar heb je ook wel eens behoefte aan een extra  advies of een “second opinion” van een notaris?
Notarisopinie is wellicht de oplossing om daar wat mee te doen.
Vraag de Notariële opinie daarom nu vrijblijvend aan!

Extra advies of een “second opinion”: www.notarisopinie.nl

NotarisVerhoeks HOV adv - Wie van de drie versie 2

Heldere taal een duidelijk verhaal.

Neem gerust contact met ons op. Het eerste intake gesprek is bedoeld voor de kennismaking en om uw situatie te bespreken. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos, ook als het langer duurt dan een half uurtje

.

WILT U MEER INFORMATIE OF TOELICHTING OP UW SITUATIE?

Klik op de aanvraag button vul uw gegevens in, vermeld in het reactie veld uw opmerking of vraag en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vraag aan