Verhoeks Notaris

Heldere taal een duidelijk verhaal

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2018

“Krijg je een erfenis of een schenking? In dit artikel vind je de tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting 2018 en schenkbelasting 2018.”


TARIEVEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2018

Deel belaste
verkrijging
Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1a
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 – € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 en hoger 20% 36% 40%


Vrijstellingen erfbelasting

Partners € 643.194
Kinderen en kleinkinderen € 20.372
Kindeen met een handicap € 61.106
Ouders € 48.242
Overige partijen(geen ANBI of SBBI*) € 2.147

* ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.


Vrijstelling schenkbelasting

Kinderen € 5.363 (jaarlijks)
Kinderen 18-40 jaar € 25.731 (eenmalig)
Kinderen 18-40 jaar € 53.602 (eenmalig als schenking wordt gebruikt voor dure studie)
Overige verkrijgers € 2.147 (jaarlijks)
Verkrijgers 18-40 jaar als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning € 100.800

Per 1 januari 2017 is de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.800, waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning.

Download document: TARIEVEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2018

LEAVE A RESPONSE

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen