Overdracht

overdracht

 

Wanneer u uw droomhuis heeft gekocht, of een garage, een stuk grond, een bedrijfspand,
of welk ander stuk onroerend goed ook dan komt u op zeker moment bij de notaris aan tafel om de overdracht te regelen. De leveringsakte wordt dan getekend, zoals deze door de notaris is voorbereid aan de hand van de opgemaakte koopovereenkomst. Indien u geen makelaar heeft die de koopovereenkomst opstelt, kunt u dat uiteraard ook zelf. Maar wist u dat de notaris dat zonder berekening van meerkosten ook voor u kan regelen? In een vroeg stadium wordt u dan gewezen op de gevolgen van uw afspraken en wordt u begeleid en inlichtingen gegeven bij misschien wel uw duurste handtekening in uw leven.

De leveringsakte is benodigd omdat daarmee het kadaster de eigendom kan overschrijven in de openbare registers. Omdat hiervoor zeer specifieke regels gelden heeft de overheid de notaris als enige bevoegd gemaakt om dit te verzorgen. Zo weten u, maar ook de overheid en kadaster te allen tijde dat de eigendomsoverschrijving correct verloopt, aan alle voorwaarden is voldaan en niemand onterecht betaalt krijgt (of er met het geld vandoor kan zonder dat de eigendom is geleverd). Pas na een eindcontrole door de notaris zal hij immers het geld betalen zoals het is afgesproken. Tot die tijd staat het veilig geparkeerd op de derdengeldenrekening.

Met schaalvergroting en kostenbeheersing is er helaas zeer veel kennis verloren gegaan bij instellingen als het kadaster en de Belastingdienst. Daarom is het steeds belangrijker dat uw notaris die kennis nog wel heeft, zodat u niet voor verrassingen komt te staan door een verkeerd advies, valse voorlichting of een gebrekkige behandeling door “knoppendrukkers”.

Om een gemiddelde “standaard” overdracht te verzorgen zijn zo’n 200 verschillende (controle-)handelingen benodigd en aan de notaris opgelegd bij wet- en regelgeving. De notaris wordt periodiek gecontroleerd of hij deze handelingen wel allemaal en juist verricht. Zo weet u dat uw overdracht door de notaris correct wordt verzorgd. Maar dat doet elke notaris. Voor u is natuurlijk van belang dat de eventuele ontstane problemen worden opgelost, de stukken op tijd worden verzorgd, de afspraken worden nagekomen en het moment aan tafel waardevol is. De notaris kan u nogmaals alles uitleggen, uw vragen beantwoorden, aanpassingen doorvoeren en zal u pas vragen uw handtekening onder de akte te plaatsen indien u geheel akkoord bent. Dát zijn nou net de accenten die Notariskantoor Verhoeks bewaakt en in iedere zaak probeert waar te maken.
Geeft u ons dat vertrouwen? Velen gingen u al voor.

Relevante items:

Notaris te laat in verkoopproces

Nog kansen op de woningmarkt

Notaris Verhoeks deed mee aan NVM Open-huizen-dag

Overdrachtsbelasting verlaagd

Speciaal nieuwbouwtarief

Test uw persoonlijke situatie online

WOZ waarde nieuwe melkkoe