Personen-vennootschap

personenvennootschap

De personenvennootschap is een contractuele verhouding waarin u samenwerkt met anderen. Een personenvennootschap is geen rechtspersoon, de vennoten zijn dan ook hoofdelijk aansprakelijk.
In beginsel kennen we de maatschap, vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap als vormen van personenvennootschappen. De wetgeving is sterk verouderd doordat het stamt uit de negentiende eeuw, wat waakzaamheid van uw adviseur vraagt. Het vennootschapscontract is om deze reden heel belangrijk. Veelal is er weinig op papier vastgelegd. Vaak blijkt later dat dit (veel) te weinig is, maar dan zijn de problemen al aanwezig. Een goed contract voorkomt dat u geen oplossingen hebt voor toekomstige problemen. Laat u daarom door notaris Verhoeks adviseren welke afspraken in uw contract dienen te worden opgenomen, zodat u kunt ondernemen, zonder problemen.

Relevante items:

Online test: kies uw bedrijfsvorm