Testamenten

testamenten

 

Uw nalatenschapsplanning begint natuurlijk bij een goed testament. Deze moet exact aangeven wat uw wensen zijn, want als het testament gaat gelden bent u er niet meer om te vertellen wat uw wensen zijn. Dat moet eenduidig uit uw testament blijken.
In uw testament kunt u erfgenamen benoemen, of juist onterven, regelingen treffen ten behoeve van de langstlevende, of bepalen dat de “koude kant” wordt uitgesloten. Voogdijregelingen voor uw minderjarige kinderen of bewindvoering over erfdelen zijn mogelijk, de benoeming van een executeur of een specifieke wensen kunnen in uw uiterste wil worden opgenomen.

Daarbij is steeds uitgangspunt uw persoonlijke wens en uw beweegreden(en) daarbij. Notaris Verhoeks zal daarom altijd eerst naar u luisteren en daarna u adviseren over de inhoud van het testament. Zijn immers die populaire tweetraps testamenten ook voor uw situatie goed? Is uw oude testament nog in orde? Zijn er nog zaken op te nemen die u op voorhand niet had bedacht? In een persoonlijk gesprek kom ik er samen met u graag achter. Een eerste afspraak is altijd vrijblijvend en gratis, óók als het meer tijd kost dan het half-uurtje. Het gaat namelijk om uw uiterste wilsbeschikking.

Indien uw testament ouder is dan 10 jaar dan loont het vaak de moeite om het weer eens te laten bekijken. Immers is de wet in 2003 geheel gewijzigd en brengen wijzigingen in belastingwetten sinds 2010, maar ook wijzigingen als eigen bijdragen in AWBZ en WMO maken wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk. De wereld om u heen staat niet stil, uw testament moet wel met de tijd meegaan.

Lees ook artikel : Radar Testament waardeloos

Relevante items:

Awbz: besparen en bezuinigen met Verhoeks

Belastingvrijstelling blijft

Geen erfbelasting met goed testament

Lezing over erfrecht- en belasting

Onderhoud uw testament met de Gratis testament scan

Test uw persoonlijke situatie online

Update uw testament

Wie mag de erfenis aan de kinderen uitbetalen?

WOZ waarde nieuwe melkkoe

Radar-Testament waardeloos