Nalatenschap & Erfrecht

erfgoed

 

Het erfrecht is in 2003 wezenlijk veranderd. Daarbij komen nog de veranderingen in de Successiewet (erfbelasting) van 2010. Als u vervolgens bedenkt dat ook uw persoonlijke situatie verandert, dan is het belangrijk om te weten hoe het erfrecht en de erf- en schenkbelastingen werken. Bij Notariskantoor Verhoeks is de benodigde specifieke kennis aanwezig om u te adviseren, opdat u de juiste keuzes weet te maken. Immers indien u weet welke keuzes u heeft én wat de gevolgen ervan zijn, kunt u een gedegen keuze maken. Notaris Verhoeks zal u daar in begrijpelijke taal graag begeleiding in geven.

Niet meer weg te denken in de huidige tijd is de nalatenschapsplanning. In een vroeg stadium kunt u al regelen dat de fiscus niet teveel zal berekenen bij het overlijden. Het nalatenschapsvermogen is immers al vaak genoeg afgerekend in de verschillende belastingen gedurende uw leven. Met een goed advies, maar ook met middelen die passend zijn op uw situatie, kan een planning bijdragen aan het legaal ontgaan van belasting. Daarbij bewaakt de notaris natuurlijk de grenzen, want deze elementaire keuzes moeten niet alleen worden gemaakt uit oogpunt van belastingbesparing, maar dienen natuurlijk eerst aan te sluiten bij uw persoonlijke wensen.

Indien de nalatenschap eenmaal is open gevallen, kan notaris Verhoeks de afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. De opdrachtgever is daarbij richtinggevend. Veelal zal een verklaring van erfrecht benodigd zijn, maar ook bij de belastingaangiften, het vaststellen van erfdelen, de complete boedelafwikkeling, of begeleiding van executeurs is de notaris de expert.

Steeds meer nalatenschappen blijken uiteindelijk negatief, door een moeilijke verkoop van een woning, of gewoon doordat er meer schulden blijken te zijn dan bezittingen. Schulden waaraan soms niemand meet heeft gedacht.  Een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap kan dan veel ellende voorkomen. Maar dat moet wel zijn gebeurd voordat u zich als erfgenaam hebt gedragen. De woning leeghalen/huur opzeggen of de fiets meenemen om veilig in de eigen berging te plaatsen is al teveel. Het klassieke voorbeeld hierin is de ring van moeder om de vinger schuiven…Daarom eerst naar de notaris alvorens u zich laat verleiden om met de beste intenties aansprakelijk te worden voor alle schulden.

Klik hier voor meer informatie : Helpdesk nalatenschap met schulden

Relevante items:

Negatieve nalatenschappen

WOZ waarde nieuwe melkkoe

Awbz: besparen en bezuinigen met Verhoeks

Belastingvrijstelling blijft

Geen erfbelasting met goed testament

Lezing over erfrecht- en belasting

Onderhoud uw testament met de Gratis testament scan

Rechter vindt dat gevolmachtigde na overlijden alles aan de erfgenamen moet verantwoorden

Test uw persoonlijke situatie online

Update uw testament

Wie mag de erfenis aan de kinderen uitbetalen?