Sponsoring “Het BeterBoek”

Sponsoring “Het BeterBoek” Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van de Noordwest ziekenhuisgroep Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. […]


Lees meer

Wettelijke huwelijksgemeenschap wijzigt

De algehele gemeenschap van goederen gaat minder algeheel zijn; voortaan zullen eigendommen en schulden niet meer automatisch gemeenschappelijk worden als ze al voor het huwelijk bestonden. Ook zal vermogen uit erfenis en schenking privé blijven. Het geldt alleen voor nieuwe huwelijken en het moet natuurlijk bewezen kunnen worden aan het einde van het huwelijk. Maak […]


Lees meer

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) wordt duurder na 2017

Het Belastingplan 2016 voorziet in een verhoging van het forfaitaire rendement bij een VBI van 4% naar 5,5% per 2017. Dit om de vlucht van privékapitaal van box 3 naar box 2 te ontmoedigen. Kennelijk is de VBI dus een (te) groot succes inmiddels. Weten of de VBI voor u interessant is? Vraag het notaris […]


Lees meer

Schenkingsvrijstelling eigen woning/ € 100.000 belastingvrij na 1 januari 2017

Na een eerdere mogelijkheid in het belastingjaar 2014 wordt het opnieuw mogelijk om een grote schenking tot € 100.000 vrijgesteld van belasting te doen. Vanaf 1 januari 2017 mag ten behoeve van de eigen woning weer worden geschonken (aan iedereen!) mits de schenking wordt gebruikt ten behoeve van de verwerving/verbouwing van een eigen woning, of […]


Lees meer

Familiebank

Familiebank Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er binnen de familiaire relaties geldleningen worden verstrekt. Sinds de financiële crisis is het steeds moeilijker om geld te lenen bij de  bank of andere financiële instellingen. Ook crowdfunding is daar een belangrijk voorbeeld van. Het hoeft ook niet altijd te gaan om grote bedragen. Ouders die […]


Lees meer

€ 100.000 gratis schenken

Vanaf 1 januari 2017 wordt het weer mogelijk een grote schenking geheel vrijgesteld van schenkbelasting te doen: tot € 100.000. Wel zijn er weer voorwaarden aan verbonden. Het mag aan iedereen (dus ook een niet-kind) maar de ontvanger moet nog geen 40 jaar oud zijn én het geld moet daadwerkelijk aan de eigenwoning worden besteed. […]


Lees meer

Verzwijgen is verliezen

Opzettelijk ‘vergeten’ een onderdeel van een gemeenschappelijk vermogen te melden of op te geven, betekent dat je jouw aandeel daarin geheel verliest. Zo was een man even vergeten te melden aan zijn zuster dat hij de Zwitserse bankrekening van vader aan zichzelf had geschonken kort voor het overlijden van hun vader. En dat kwam uiteraard […]


Lees meer

Vereniging van Eigenaars moet reserveren

Een nieuw wetsvoorstel moet een VVE gaan verplichten tot een minimale jaarlijkse reservering in het aan te houden reservefonds. Ook wordt het mogelijk als VVE leningen aan te gaan en wordt vervolgens ook de nieuwe eigenaar van een appartement aansprakelijk voor bestaande leningen. Het wordt dus een extra zorg om heel zorgvuldig vast te stellen […]


Lees meer

Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen

Een nieuw wetsvoorstel zorgt dat minder snel wordt aangenomen dat een nalatenschap is aanvaard, zodat bij negatieve nalatenschappen minder snel privé-aansprakelijkheid ontstaat.  Ook indien er een onbekende schuld opduikt die de nalatenschap van positief naar negatief draait is er meer bescherming voor de goedwillende argeloze erfgenaam. Het blijft echter oppassen bij het aanvaarding van een […]


Lees meer

Erfgenamen moeten alsnog legaten betalen

Een onzorgvuldige executeur heeft niet alles uitgekeerd volgens het testament. Na jaren moeten de erfgenamen alsnog betalen conform de bepalingen van het testament, ondanks dat hun erfdeel al geheel is geconsumeerd. Daarom een goede zaak om de afwikkeling van een nalatenschap aan een notaris over te laten of deze in ieder geval toezicht te laten […]


Lees meer