Sponsoring “Het BeterBoek”

beterboek-2016Sponsoring “Het BeterBoek”

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van de Noordwest ziekenhuisgroep Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Ziekenhuis gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar, een editie voor kinderen van 6 tot 12 jaar en Het BeterBoek voor de KNO afdeling/dagbehandeling.